Prijava

Šta su Toplotne pumpe?

 

 

Toplotne pumpe i njihove prednosti

 

Toplotne pumpe su štedljivi uređaji koji se već duži niz godina u razvijenim državama koriste kao osnovno i obavezno sredstvo za grejanje. Toplotne pumpe su jednostavni i čisti uređaji koji Vam obezbeđuju 24h toplinu Vašeg doma ili poslovnog prostora.

Toplotna pumpa koristi električnu enegriju za zagrevanje vode u sistemu grejanja baš kao električni kotlovi i bojleri, usled čega nemamo emisije štetnih gasova u atmosferu koji zagađuju vazduh i doprinose efektu staklene bašte. Prednost toplotnih pumpi jeste u tome da za istu toplotnu energiju koristi od 3 do 6 puta manje električne energije od električnih kotlova. Upotrebom toplotne pumpe se trajno rešavate svakodnevnih obaveza loženja i čišćenja peći od pepela.

Pored električne energije za rad, toplotna pumpa zahteva i dodatni izvor toplote iz prirode to jest geotermalnu energiju. Saznajte više o izvorima energije iz prirode sa naše stranice o vrstama toplotnih pumpi.

 

 

Ušteda Toplotne Pumpe i COP

 

Najjednostavniji način da se prezentuje ušteda toplotne pumpe jste ako se usporedi grejanje vode u sistemu toplotnom pumpom i električnim kotlom. Električni grejač snage 1kW će davati toplotne energije isto toliko, to jest 1kW, dok je kod toplotnih pumpi situacija drugačija. Za uloženi 1 kW električne energije dobijamo 3 kW do 6 kW toplotne energije. Taj odnos utrošene električne energije i dobijene toplotne energije se naziva COP (Coefficient of performance) ili korino dejstvo. Na slici iznad možete da vidite slikoviti dijagram rada toplotne pumpe.

Postoje mnogi faktori od kojih zavisi dali će COP toplotne pumpe biti manji ili veći ali glavni faktori su temperatura bunarske vode i temperatura na koju se greje voda u sistemu grejanja. Ukoliko imate objekat sa radijatorima, to jest visoko temperaturni sistem grejanja gde je potrebno vodu grejati na 55C-60C, toplotna pumpa će imati veću potrošnju električne energije i COP oko 3. Ukoliko je u isti taj objekat umesto radijatora instalirano podno ili zidno grejanje, to jest nisko temperaturni sistem grejanja, temperatura vode 32C-35C, COP istog uređaja će biti oko 6. Navedeni primer je za toplotnu pumpu voda - voda sa temperaturom bunarske vode od 14C. 

 

 

Šta sve utiče na C.O.P. toplotne pumpe?

 

COP ili odnos uložene električne i dobijene toplotne energije toplotne pumpe, direktno zavisi od kvaliteta ugrađenih komponenti u uređaju, vrste sistema grejanja na koji se uređaj spaja, kvadrature kao i toplotne izolacije objekta koji se greje.  Što je objekat bolje izolovan to vam je manje toplotne energije potrebno a samim time i manja toplotna pumpa i manje utrošene električne energije. Iz tog razloga u našim toplotnim pumpama možete da nađete ZH copeland scroll kompresore specijalne namene za grejanje. Kod sistema voda - voda treba obratiti pažnju i na snagu, to jest potrošnju električne energije bunarske pumpe s obzirom da je njen rad neophodan za rad toplotne pumpe. Ukoliko vam je bunarska pumpa veliki potrošač poremetiće vam uštedu energije celog sistema.

Pratite nas!

Kontakt

Lumen d.o.o.

Matije Gupca 62. 24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0)24/527 - 050

Tel: +381 (0)24/553 - 878

e-mail: prodaja@lumen.rs

Lokacija

From Address:
or Map