Prijava

Lumen Toplotne Pumpe

 

Toplotne pumpe voda - voda

 

Toplotne pumpe koje proizvodimo su isključivo voda-voda sistem. to jest sistem sa bunarksom vodom kao izvor energije iz prirode. Ovaj sistem u odnosu na ostale sisteme radi najstabilnije i najefikasnije. Toplotne pumpe radimo na zahtev kupaca i rok izrade do nedelju dana. Sav potreban materijal imamo na lageru, kako za izradu tako i za prodaju. Zbog specifičnosti i zahteva našeg tržišta razvili smo dva modela toplotnih pumpi i to "SIRIUS" i "WOLF".

 

Sirius ZH

 

"SIRIUS" toplotne pumpe izrađujemo sa originalnim Emerson Copeland scroll kompresorom ZH serije specijalno proizvedene za toplotne pumpe. Pored kompresora Emerson kompanije u uređaj ugrađujemo termo ekspanzioni ventil, filter sušač, presostate kao i kontroler istog proizvođača. U ulozi izmenjivača toplote koristimo Švedske Swep lemljene pločaste izmenjivače. Za izradu sklopnog elektro dela kojim upravlja mikrokontroler Dixell IC 111 CX koristimo Schrack Technik sklopnu tehniku Austriskog proizvođača. 

 

 

Wolf

 

WOLF" modele toplotnih pumpi se uglavnom od Sirius modela razlikuju po kompresoru. U WOLF modele ugrađujemo Daikin i LG scroll kompresore za klimatizaciju.

 

 

Zaštite toplotne pumpe

 

Svi modeli toplotnih pumpi naše proizvodnje su opremljene zaštitama koje obezbeđuju siguran i dug vek trajanja naših uređaja. Zaštite koje poseduju našu uređaji su sledeći

 

  1. NTC temperaturna sonda protiv smrzavanja služi da meri izlaznu temperaturu podhlađene vode iz izmenjivača ka povratnom bunaru. Najčešće podešena između 4-7C, u zavisnosti od temperature bunarske vode. Ukoliko usled smanjenog protoka vode kroz bunarski izmenjivač dođe do pada temperature ispod podešenih vrednosti uređaj prekida sa radom i javlja alarm sa šifrom na displeju kontrolera.
  2. Flow switch (senzor protoka vode na isparivačkom izmenjivaču) javlja kontroleru ukoliko je došlo do prekida ili do smanjenja protoka vode u sled čega kontroler obustavlja rad uređaja i signalizira grešku na displeju. Kod svih vrsti vodenih pumpi, nakon neke pauze u radu dolazi do hvatanja kamenca na radnom (obrtnom kolu) u sled čega se pumpa blokira. Kod tako blokirane pumpe usled ne adekvatne strujne zaštite može doći do pregorevanja namotaja motora vodene pumpe. Flow switch u isto vreme služi kao zaštita za bunarsku pumpu time što će javiti kontroleru da nema protoka, signalizirati alarm i zaštititi pumpu od pregorevanja namotaja
  3. Presostat niskog pritiska freona. Usled nedovoljnog ili smanjenog protoka bunarske vode kao i pada temperature iste dolazi da pada pritiska freona u sistemu, to jest niže tačke isparenja freona. Presostat podešen na granici normalnog radnog pritiska freona  služi kako još jedna od zaštita u nizu da zaustavi uređaj usled gore pomenutih uslova.
  1. Presostat visokog pritiska freona. Ukoliko imamo nedovoljan ili smanjen protok vode kroz izmenjivač (kondenzator) grejne strane dolazi do povećanja prtiska freona. Usled toga dolazi do povećane potrošnje električne energije kompresora, pada stepena iskorištenja (C.O.P.) kao i destabilizacije rada celog uređaja. Presostat podešen na samu granicu radnog pritiska freona služi kao zaštita da prekine rad uređaja i na displeju prikaže alarm sa šifrom greške.
  2. Bimetelna (strujna) zaštita kompresora služi kao sigurnost da je struja kompresora u toku rada u normalnim granicama. Usled povećanja potrošnje struje kompresora iz bilo kojeg razloga dolazi do aktiviranja bimetala što prekida napajanje kompresora, javlja kontroleru da da zaustavi sistem i ispisuje alarm sa šifrom na displeju kontrolera.
  3. Zaštita od pod napona, pre napona, ispada faze, pogrešnoga redosleda i asimetrije faza služe kao zaštita trofaznog kompresora. Usled bilo kojeg gore navedenog slučaja kvara sa mrežom elektrodistribucije relej preida rad uređaja i štiti kompresor od navedenih strujnih oštećenja. Uređaj ne služi za zaštitu od udara groma kao niti od kvara prekinutog nultog vodiča.

 

Pratite nas!

Kontakt

Lumen d.o.o.

Matije Gupca 62. 24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0)24/527 - 050

Tel: +381 (0)24/553 - 878

e-mail: prodaja@lumen.rs

Lokacija

From Address:
or Map