Asimatrix B26 i V26

 

 

AsyMatrix® Inovativan dizajn ploča
 
AsyMatrix® je SWEP'ova inovativna tehnologija dizajna asimetričnih ploča lemljenih pločastih izmenjivača. Asimetrična konfiguracija kanala pametno kombinuje maksimalni prenos toplote na freonskoj strani sa minimalnim padom pritiska na sekundarnoj strani. Povećana energetska efikasnost i bolje iskorištenje strukture materijala u poređenju sa konvencionalnim izmenjivačima toplote nam pružaju prihvatljivije rešenje za primenu ovih izmenjivača u toplotnim pumpama.
 
 
 
                                      Symetric                                                                                        Asymetric
 
Na slikama možete da vidite razliku između simetrično i asimetrično raspoređenih komora SWEP pločastih izmenjivača. Ono što AsyMatrix® tehnologiju čini posebnom jeste to što se sa izmenjivačima manjih dimenzija mogu postići iste snage i bolje performance u odnosu na stariju braću B25TH i B80. To nam daje mogućnost manjih i kompaktnijih kućišta toplotnih pumpi. Detaljnije informacije o AsyMatrix® izmenjivačima možete pogledati na video klipu ispod.
 
 

 
 
AsyMatrix® prednosti
 

Manje materijala, manje energije, bolje performance, višlji nivo efikasnosti!

Kod asimetričnih pločastih izmenjivača se postižu isti protoci rashladnog fluida kao i kod simetričnih sa tom razlikom da nam mustre na pločama omogućuju optimalniji prenos toplote kao i manji pad pritiska na obe strane izmenjivača. Ova optimizacija padova pritiska znači i manje utrošene energije pumpi kao i višlji C.O.P.

Osnovne prednosti AsyMatrix® izmenjivača:

  • Veći kapacitet
  • Višlji nivo učinkovitosti
  • Manje pumpe sa manjim utroškom energije
  • Mogućnost postizanja većih snaga sa manjim protokom bunarske vode
 
 
 
 
AsyMatrix® B26
 
Izmenjivač B26 sa AsyMatrix® kanalima je kondenzator visokih performansi koji je savršen izbor i za zemlja-voda i vazduh-voda toplotne pumpe. Kombinacija visoke iskorištenosti, većeg kapaciteta kao i male unutrašnje zapremine čine ovaj izmenjivač zaista jedinstvenim kondenzatorom na tržištu.
 
 
AsyMatrix® V26
 
Izmenjivač V26 je isparivač baziran na kondenzatoru B26 visokih performansi AsyMatrix® tehnologije. Sistem distribucije freona V-ring unutar izmenjivača čini V26 najboljim izborom za postizanje najoptimalnijih performansi toplotnih pumpi. Kombinacija viske performance, većeg kapaciteta kao i male unutrašnje zapremine čine ovaj izmenjivač zaista jedinstvenim isparivačem na tržištu.
 
 
Tehnička dokumentacija:
 
(ovde možete da skinete tehničku dokumentaciju za izmenjivače)
 

 

 

Cena izmenjivača serije B26 i V26 - Web Shop Lumen
 
Na linku ispod možete da pogledate naše maloprodajne cene za B26 i V26 izmenjivače toplote kao i ostalu prateću opremu za toplotne pumpe. Za najbolju cenu pozovite našu službu prodaje sa kontakt stranice.

 

 
 

Pratite nas!

Kontakt

Lumen d.o.o.

Matije Gupca 62. 24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0)24/527 - 050

Tel: +381 (0)24/553 - 878

e-mail: prodaja@lumen.rs

Lokacija

From Address:
or Map