Dixell Kontroler

DIXELL IC 111 CX i IC 121 CX

 

Dixell IC111CX i IC121CX su napredni multifunkcionalni kontroleri za upravljanje čilera i toplotnih pumpi sa jednim ili sa dva (tandem) kompresora. Upotrebom Dixell-a IC111CX nemate potrebe za bilo kakvim dodatnim elementima automatike, vremenskim i pomoćnim relejima. Na izlaze kontrolera od R1 do R4 se direktno spajaju kontaktori kompresora i pumpi dok se na ulaze ID1 do ID5 spajaju zaštitni elementi kao presostata, prekidača protoka (flow switch) bimetalnih zaštita, releja zaštite asimetrije, ispada i redosleda faza ili drugih uslovnih elemenata za zaštitu rada toplotne pumpe. U listi ispod možete da pogledate neke osnovne karakteristike kontrolera. Za detalje i mogućnosi uređaja skinite uputstvo sa nađe download stranice.

Sonde za merenje:
Pb1: NTC programibilna 
Pb2: NTC programibilna 
Pb3: NTC / 4÷20mA / 0,5V programibilna
Pb4: NTC / digitalni ulaz programibilan

Digitalni ulazi:
ID3:Visoki pritisak 
ID4:Nisiki pritisak
ID1: programibilan 
ID1: programibilan
ID1: programibilan
 
Relejni izlazi:
RL1 Kompresor 1:  8A
RL2:  8A programibilan
RL3: 8A programibilan
RL4: 8A configurable
RL5:  8A programibilan
 
Ostale karakteristike:
Napajanje 12V ac/da
Brojač radnih sati kompresora i pumpi
Mogućnost spajanja eksterne tastature VCIX610
Hot Key/Prog Tool Kit mogućnost programiranja
 

 

Dodatna Prateća Oprema

 
Dodatna prateća oprema potrebna za rad kontrolera DIXELL IC111CX  i IC121CX su transformator sa 230Vac/12Vac, set kablova DIXEL CW15 KIT i NTC sonde.
 
 

VCIX 610 Eksterna Tastatura

 
Eksterna tastatura VCIX 610 se koristi za daljinsku kontrolu i upravljanje sa čilerom to jest toplotnom pumpom. Sa centralnim kontrolerom IC 111 CX se povezuje sa dvožilnim CAB/CJ15 kablom sa namenskim konektorom. Tastatura se montira na zid uz pomoć DIXELL V-KIT kutije za montažu na zid. Tastatura VCIX 610 je opciona i nije neophodna za rad uređaja. 
 
 
 
Cena kontrolera - Web Shop Lumen
 
Na linku ispod možete da pogledate naše maloprodajne cene za Dixell kontrolere IC111CX, IC121CX kao i ostalu prateću opremu. Za najbolju cenu pozovite našu službu prodaje sa kontakt stranice.
 
 
 

Pratite nas!

Kontakt

Lumen d.o.o.

Matije Gupca 62. 24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 (0)24/527 - 050

Tel: +381 (0)24/553 - 878

e-mail: prodaja@lumen.rs

Lokacija

From Address:
or Map